Radosti a strasti domácí léčby

 

O tom jaké jsou výhody pobytu nemocného doma se bezesporu nemusím dlouze rozepisovat. Myslím, že všichni přirozeně víme, jaká pozitiva domácí léčba skýtá, jelikož málokdo z nás si přeje být hospitalizovaný. Tedy pokud jsou domácí podmínky k žití a osoby s námi sdílející domov nás mají alespoň trochu rády. smiley Mohu potvrdit ze své praxe, že často i hrůzné domácí podmínky, které neuspokojují ani základní potřeby člověka, často lidé upřednostní před hospitalizací.

V domácím prostředí se obecně člověk zotavuje rychleji, je v lepší psychické kondici, může se věnovat některým svým koníčkům, dostává se mu zde více pozornosti, může mít lepší lepší stravu, kvalitnější spánek, může se dostat i ven, na čerstvý vzduch, ale hlavně - je se svými blízkými. To vše ovšem závísí na nemocném samotném a také na přístupu jeho rodiny. Protože někteří nemocní mohou po návratu domů paradoxně projevovat zhoršení psychiky, mohou opět upadnout v nemilost svých závislostí, mohou odmítat spolupráci s rodinou, projevovat apatii, nezájem atd... To však mohou být jen přechodné potíže, pramenící ze studu a pocitu méněcennosti, které může časem nemocný s dobrým přístupem rodiny překonat. Rodina může být také zpočátku netrpělivá, časově přetížená, unavená, než se upraví harmonogram a rituály v rodině, vyřeší se pracovní a finanční situace a tzv se s nemocným sžije. Každá rodina s nesoběstačným člověkem v domácím prostředí se musí obrnit trpělivostí a připravit se na často i 24hod péči, dále na spoustu vyřizování, zajišťování zdravotnických pomůcek, na návštěvy ambulancí...

Dobrou zprávou je, že né se všemi neduhy, které vyžadují odborné zdravotní ošetření, se musíte složitě přepravovat do ambulance. Je zde opačná možnost, že k Vám domů přijede zdr. sestra s potřebným vybavením. U mnoha pacientů, u kterých je ukončena hospitalizace je nadále nutná péče zdravotníků. Příčinou jsou většinou chronické defekty, injekční léčba, rehabilitace pro zlepšení hybnosti, nácvik chůze, odběry krve atd... Při propuštění z nemocnice obdrží pacient mimo propouštěcí zprávu také vypsaný poukaz pro ošetřování v domácím prostředí a v nemocnici poté telefonicky sjednají první návštěvu sestry u Vás doma. Sesterská domácí péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou pacienta, ovšem má omezenou dobu trvání. Pokud je potřeba, je možné tuto péči prodloužit po domluvě s praktickým lékařem nemocného. Sestra bývá velmi dobrým pomocníkem v prvních dnech či týdnech pobytu v domácím proštředí. Může Vám poradit jak pečovat o nemocného člena rodiny, jak jej zapojit do každodenních činností, jak nacvičovat sebepéči, poradí s výživou, hygienou, prevencí proleženin, také může ukázat jednoduché cviky pro zlepšení hybnosti nemocného, může Vám okázat jak přesouvat nemocného a polohovat s menší námahou s cílem šetřit své vlastní zdraví a sílu. Pokud zpočátku nezvládáte péči, ať už z důvodů časových, či z důvodu nedostatku znalostí a dovedností, je zde možnost objednat si pečovatelskou službu. Pečovatelskou službu plně hradí nemocný či rodina. Pečovatelka může dojíždět k Vám domů, bude Vás zaučovat v péči, zajišťovat hygienickou péči nemocného, jeho výživu, psychickou podporu, dohled, třeba i 24hod denně. Pečovatelky mohou zajišťovat také úklid domácnosti, nakupování potravin, zajištění stravy atd. dle nabídek různých agentur. Frekvence a délka návštěv pečovatelek samozřejmě závisí na finančním zajištění Vaší rodiny. Agentur s pečovatelskou službou je mnoho, ceny služeb jsou různé a bohužel kvalita také.

Abyste finančně zvládli péči o nemocného blízkého, můžete podat žádost o příspěvek na péči o osobu blízkou. Sociální pracovnice poté u Vás doma provede šetření, do jaké míry je nemocný nesoběstačný a podle toho se poté určí výše příspěvku. Samozřejmě, že se nejedná o nijak závratnou sumu, ale jistě Vám to pomůže, alespoň z části, pokrýt náklady na vybavení nesoběstačného člena rodiny. Jakým způsobem můžete požádat o tento příspěvek a také jejich výše jsou velmi dobře popsány zde:

http://www.umirani.cz/prispevek-na-peci.html