Domácí rehabilitace

 

Rehabilitací se snažíme zařadit člověka nemocného, po úrazu či s vrozenou vadou do aktivního společenského života. Je to komplexní proces. Nezahrnuje jen cvičení, ale také každodenní fyzické a duševní aktivity.

Denní aktivity

Pokud Váš blízký "ulehne" z jakýchkoliv důvodů, je žádoucí pro něj vymyslet aktivity, které jej nezatíží natolik, aby zhoršily jeho zdravotní stav. Snažte se nemocného člověka, (pokud to jen trochu jde), zapojit do péče, kterou mu věnujete. Do všech každodenních aktivit, jako je jídlo, hygiena, otáčení se na posteli... je to nejpřirozenější způsob rehabilitace, který zabrání ochabování svalů, zkracování šlach člověka, ale také zamezí depresím a ztrátě důstojnosti Vašeho blízkého.

Nemocní jsou po každodenních rutinních aktivitách unavení a často poté spí. Spánek je také velmi důležitý lék, ale není vhodné, aby ležící nemocný spal celý den, protože poté nespí v noci. Jistě máte zkušenost sami, jak je člověku po příliš dluhém spánku, když je tzv. "přespaný". Proto byste se měli snažit udržet aktivní také mozek nemocného, zaměstnat jej. Nemocný Vám může pomáhat s jednoduchámi činnostmi - vaření, skládání prádla, hra s dětmi, jednoduché opravy, může něco vyrábět, plést, háčkovat, vyšívat, číst, luštit křížovky, osmisměrky, sledovat a tvořit něco na počítači, anebo v nejhorším případě sledovat TV (u které se dobře spí:). Tyto aktivity u všech osob zlepšují náladu, udržují mozek svěží, napomáhají uzdravování. U starších osob zamezí rozvoji demence.

Cvičení

Cvičení je pro všechny věkové kategorie, pro všechny nemocné, tělesně postižené s vyjímkou umírajících nemocných. Pokud je cvičení šetrné, dávkováno v rozumné míře, je vždy velmi prospěšné. Nemocný je většinou schopen aktivně sám cvičit či s naší dopomocí. Cvičíme s končetinami vždy "do bolesti" nemocného, nemocného netrápíme, měl by mít radost z pohybu :). Nemocní, kteří nejsou schopni sami cvičit (např. u vigilního komatu), potřebují pasivní rehabilitaci, kterou provádí rehabilitační pracovník či rodina. Cvičíme-li s bezvládnými končetinami nemocného, sledujeme mimiku obličeje nemocného, a tělesné projevy, ze kterých bolestivost snadno vyčteme.

VIDEO ukázky jednoduchého cvičení částečně nepohyblivé osoby (s ochablými svaly, s bolestí končetin, po operacích, po dlouhodobém upoutání na lůžku:

V leže:  http://youtu.be/pFKRVztiGc0

V sedě: http://youtu.be/J-MZc4eq7i4

VIDEO ukázka - masáž spastických rukou pro uvolnění: http://youtu.be/cScVKUyLDo4

VIDEO ukázka - zajištění postavení končetiny po operaci kyčelního kloubu: http://youtu.be/WqjYIq5aBdU

VIDEO ukázka - vstávání z postele po operácích páteře: http://youtu.be/cxOqXITsJHc